วิจัย และ พัฒนา   


ทางบริษัทให้ความสำคัญในการควบคุมคุณภาพสินค้าให้มีคุณภาพตามมาตราฐานสากลอยู่เสมอ  และเราไม่หยุดยั้งที่จะคิดค้นและพัฒนาสินค้าใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อที่จะช่วยให้ผู้ส่งออกผลไม้และผลไม้ไทยมีความโดดเด่นเป็นที่ต้องการของตลาดโลกอยู่เสมอ โดยทาง บริษัท เอกเซลแลคส์ จำกัด และ บริษัท เนเจอร์ไบรท จำกัด ได้ร่วมมือกับ ภาครัฐ, สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิจัยและพัฒนา สารเคลือบสำหรับผลไม้ไทยชนิดต่างๆ ให้มีความเหมาะสมในการช่วยเก็บรักษา ยืดอายุผลไม้ให้มีความสดใหม่ สวยงาม และ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างยั่งยืน

image
image

  ความร่วมมือของเรา   


Excelacs Co., Ltd.
(บริษัท เอกเซลแลคส์ จำกัด)
Decco Safe Pack
(Israel)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ภาควิชาพืชสวน)

 

 

สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 
Water Link
(Seoul Korea)
Powered by MakeWebEasy.com