เกร็ดความรู้
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับสารเคลือบผลไม้และการเก็บรักษา


  วิธีการแก้ปัญหาผลไม้เน่าเสียหลังการเก็บเกี่ยว

   วิธีการแก้ปัญหาผลไม้เน่าเสียสามารถแบ่งออกได้มี 2 วิธีหลักคือ  

   ล้างและเคลือบผลไม้ด้วยน้ำยาเคลือบผลไม้ที่ได้มาตราฐานได้รับการยอมรับจากองค์การอาหารและยา (อย.) โดยทำตามวิธีการและขั้นตอนที่ถูกต้อง ซึ่งจะสามารถช่วยให้ผลผลิตของท่านมีความสะอาด สดใหม่ สวยงาม และที่สำคัญสามารถเก็บรักษาผลไม้ได้นานขึ้น

  จัดเก็บรักษาผลไม้ในห้องควบคุมอุณหภูมิโดยติดตั้งเครื่อง Nature Tech เพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียและช่วยลดสารเอทิลีนภายในห้องเย็น ซึ่งเครื่อง Nature Tech นั้นจะช่วยลดอัตราการสูญเสีย คงความสดใหม่ และสามารถขยายระยะเวลาในการขายได้  น้ำยาเคลือบผลไม้คืออะไร ?  

หลายๆท่านอาจจะเข้าผิดว่าสารเคลือบผลไม้ หรือ น้ำยาเคลือบผลไม้ เป็นสารเคมีที่ไม่ปลอดภัย แต่แท้ที่จริงแล้วสารเคลือบผลไม้ หรือ น้ำยาเคลือบผลไม้ เกิดจากสารสกัดตั้งต้นที่มาจากธรรมชาติ ทั้งในส่วนของ (Shellac) แชลแล็ค ที่มาจากครั่ง และ(Canuba Wax) คานูบา แว็กซ์ ซึ่งสารทั้งสองเหล่านี้เป็นสารสกัด เรซิ่นที่มาจากธรรมชาติ ที่มีความปลอดภัยสูง โดยผ่านการรับรองมาตราความปลอดภัยจากทั้ง  EFSA และ  FDA   ซึ่งมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในหลากหลายอุตสาหกรรมอาหารทั่วโลก  เช่น สารเคลือบขนมช็อกโกแล็ต, ลูกอม, หมากฝรั่ง, เครื่องสำอาง หรือแม้กระทั่งสารเคลือบยา  เป็นต้น โดยทั้งนี้สารเคลือบผลไม้ของเรามีความปลอดภัยสูงโดยทุกขั้นตอนของการผลิตมีการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากล และ ผ่านมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา (อย.) ประเทศไทย โดยทั้งนี้หากท่านสังเกตในส่วนของผลไม้นำเข้าต่างๆ ที่จัดวางจำหน่ายอยู่ในห้างฯ และซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ จะเป็นผลไม้ที่ผ่านกระบวนการเคลือบเพื่อรักษาคุณภาพแทบทั้งสิ้น แม้แต่ในนานาประเทศก็มีการใช้สารเคลือบผลไม้กันอย่างแพร่หลาย และ ที่สำคัญคือผ่านการตรวจสอบเรื่องของคุณภาพว่าผ่านมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อการบริโภค

  หากให้เราอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมทำไมผลไม่ที่เคลือบจึงมีความปลอดภัยสูงกว่าผลไม้ทั่วไป  
  • ผลไม้ที่เคลือบจะต้องผ่านการล้าง-เป่า-อบแห้ง
  • เพื่อทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดก่อนการเคลือบโดยเครื่องที่ทันสมัย ทำให้สารเคมีปนเปื้อน และ เชิ้อโรคหรือแบทีเรียที่ติดอยู่กับเปลือกผิวจากสวนจะถูกขจัดออกไปด้วย
  • ผลไม้ที่จะเข้ารับการเคลือบจะต้องมีการผ่านกระบวนการ QC เพื่อคัดแยกผลไม้ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านขนาด และ คุณภาพ เพื่อคัดแยกผลที่มีบาดแผล / รอยช้ำ / เชื้อรา / ลักษณะผิวต่าง ๆ ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ออก โดยการ QC นี้จะมีทั้งสองประเภทคือโดยการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เซนเซอร์ต่างๆ มาประกอบ หรือ บางผู้ประกอบการจะมีการจัดเจ้าหน้าที่คัดแยกที่มีความชำนาญ ทำให้เรามั่นใจได้ว่าผลไม้ที่ผ่านการเคลือบจะอยู่บนคุณภาพสูงสุดเพื่อการส่งมอบต่อการจำหน่าย จนถึงมือผู้บริโภค
  • สารเคลือบผลไม้ในที่นี้เราสามารถเปรียบได้กับครีมบำรุงผิวที่มาเติมเต็มความสมบรูณ์ให้กับ ผลไม้ เนื่องในความเป็นจริงชั้นผิวเปลือกนอกของผลไม้มีการเสื่อมสภาพ และ ถูกทำลาย ตั้งแต่เมื่อแรกเริ่มเจริญเติบโตอยู่บนต้น ตลอดจนไปถึงกระบวนการเก็บเกี่ยวเพื่อนำไปจัดจำหน่าย จากปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกต่างๆ เช่นจาก สภาพอากาศ จากแสงแดดที่มากเกิดไป, ศัตรูพืช, สารเคมีต่าง, ความเสียหายจากการเก็บเกี่ยวและการขนส่ง เป็นต้น ทำให้การเคลือบผิวผลไม้จึงมีส่วนช่วยอย่างมากที่ทำให้ผิวภายนอกของผลไม้กลับมามีความสมบรูณ์ ช่วยลดอัตราการคายน้ำออกจากผิวของผลไม้ และลดอัตราการหายใจ นอกจากนี้ยังทำให้ผิวของผลไม้มีความสดใหม่ มันวาวสวยงาม และ สามารถป้องกันการเข้าทำลายของเชื้อจุลินทรีย์ได้ และ ที่สำคัญคือสามารถช่วยยืดอายุผลไม้และลดการเน่าเสียได้เป็นอย่างดี

 
  ทำไมต้องใช้น้ำยาเคลือบผลไม้หรือใช้เครื่องฆ่าเชื้อในอากาศช่วยในการเก็บรักษาผักและผลไม้  


การใช้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร เพื่อเข้ามาช่วยในการยืดอายุการเก็บรักษา และเพิ่มโอกาสทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็นการรองรับผลผลิตที่ออกสู่ตลาดในปริมาณมากระหว่างฤดูกาล เพื่อ เพิ่มโอกาส และ ขยายระยะเวลาทาง การขาย ในการคงความสด สะอาด ปลอดภัย และรักษาสารอาหาร เพื่อการจัดจำหน่ายและบริโภค อีกทั้งยังสามารถลดอัตราการเน่าเสียได้เป็นอย่างดีบนความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานนานาชาติ ที่ได้มีใช้เทคโนโลยีเหล่านี้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก
  ทำไมต้องใช้สารเคลือบผลไม้  

สารเคลือบผลไม้ในที่นี้เราสามารถเปรียบได้กับครีมบำรุงผิวที่มาเติมเต็มความสมบรูณ์ให้กับผลไม้ เนื่องในความเป็นจริงชั้นผิวเปลือกนอกของผลไม้มีการเสื่อมสภาพ และ ถูกทำลายตั้งแต่เมื่อแรกเริ่มเจริญเติบโตอยู่บนต้น ตลอดจนไปถึงกระบวนการเก็บเกี่ยวเพื่อนำไปจัดจำหน่าย จากปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกต่างๆ เช่นจาก สภาพอากาศ จากแสงแดดที่มากเกิดไป, ศัตรูพืช, สารเคมีต่าง, ความเสียหายจากการเก็บเกี่ยวและการขนส่ง เป็นต้น เนื่องจากกระบวนการเจริญเติบโตของผลไม้ยังคงดำเนินต่อไปตลอดเวลา แม้หลังจากการเก็บเกี่ยว ดังนั้น ความสมบรูณ์ของชั้นผิวผลไม้จึงมีความสำคัญต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเป็นอย่างมาก เพราะหากชั้นผิวที่ถูกทำลาย จะเป็นปัจจัยที่ทำให้พืชผล มีความเสียหาย เหี่ยวเน่า เร็ว สูญเสียน้ำหนัก และ ด้อยคุณภาพลงอย่างรวดเร็ว ก่อนการส่งมอบสู่ผู้บริโภค
ดังนั้นการที่เรานำสารเคลือบผลไม้ธรรมชาติมาใช้ เพื่อช่วยในการยืดอายุ และ คงความสดใหม่ของผลไม้ จึงเป็นสิ่งที่นิยมแพร่หลายมากในนานาประเทศ เพราะ ผลผลิตที่ดีถือเป็นหัวใจของการส่งมอบผลผลิตที่มีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภค อีกทั้งการเลือกใช้สารเคลือบผลไม้ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับผลไม้แต่ละชนิด จึงเป็นหัวใจหลักที่เราไม่ควรมองข้าม เพราะสารเคลือบผลไม้ เปรียบเสมือนครีมบำรุง หรือเทียบได้กับการใส่เสื้อผ้าที่มีลักษณะเป็นชั้นผิวฟิล์มบางๆ ที่เข้ามาเสริมสร้างความสมบรูณ์ของชั้นผิวของพืชผิวผลไม้ที่ถูกทำลายระหว่างการเจริญเติบโตและการเก็บเกี่ยว-ขนส่งต่าง ซึ่งช่วยในการควบคุมอัตราการหายใจ หรือคายน้ำ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงทำให้ผลไม้สามารถคงความสดใหม่ และ สารอาหารที่มีประโยชน์ไว้ได้เป็นอย่างดี และสามารถเพิ่มอายุการเก็บรักษาได้เป็นอย่างดี สำหรับการเลือกใช้สารเคลือบธรรมชาติสำหรับผลไม้ ควรเลือกให้เหมาะสมกับชนิดของผลไม้นั้นๆ เนื่องจากผลไม้แต่ละชนิดมีลักษณะที่แตกต่างกัน การหายใจ – การคายน้ำที่แตกต่างกัน เราจึงควรเลือกใช้ให้เหมาะสม เสมือนการเลือกครีมและเสื้อผ้าให้เหมาะกับสภาพผิวและปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆ จึงจะได้ผลที่ดีที่สุด ท่านสามารถขอคำปรึกษาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของเรา

 
  ทำไมต้องใช้เครื่องฟอกอากาศฆ่าเชื้อในการเก็บรักษาพืชผักและผลไม้  

เนื่องจากกระบวนการเจริญเติบโตของพืช ผัก และ ผลไม้ยังคงดำเนินต่อไปตลอดเวลา แม้หลังจากการเก็บเกี่ยว ดังนั้นสภาวะอากาศในการเก็บรักษาพืชผักผลไม้ จึงมีผลโดยตรงต่อพืชผลทางการเกษตร เนื่องจากพืชผลทางการเกษตรมีการหายใจและการหายใจนั้นก็ทำให้เกิดสาร “เอทิลีน” ซึ่งสารตัวนี้เป็นสารที่เป็นตัวเร่งให้การการเสื่อมสภาพ – เน่าเสียของพืชผลทางการเกษตรเป็นอย่างมาก โดยท่านสามารถสังเกตได้จาก เมื่อท่านเดินเข้าไปใน Warehouse ที่มีการเก็บผลไม้ จำนวนมากท่านจะได้กลิ่นผลไม้เหล่านั้นได้อย่างชัดเจนและ หากกลิ่นเหล่านั้นแรงมากเพียงใดก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ชี้ให้เห็นถึงการเร่งตัวในการเสื่อมสภาพของผลไม้หรือพืชผัก จากสารเอทิลีน ที่เกิดจากกระบวนการหายใจของพืชผลทางการเกษตรเอง
อีกทั้งปัจจัยด้านเชื้อโรค และ แบททีเรีย ต่างๆที่มากับพืชผลทางการเกษตร อาทิ เช่น เชื้อราต่างๆ เป็นอีกสาเหตุที่ทำพืชผลเสื่อมสภาพและเน่าเสีย ได้อย่างรวดเร็ว  หรือเชื้อเหล่านั้น สามารถขยายความเสียหายออกเป็นวงกว้างจากการติดเชื้อบนผิวของพืชผักผลไม้เล็กๆเพียงจุดเดียว ออกไปยังผลข้างเคียงและกระจายตัวออกไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความเสียหายมากจากจัดเก็บหรือขนส่งเพื่อเตรียมการจัดจำหน่าย  ดังนั้นจะดีกว่ามั้ยหากเราสามารถเข้ามาควบคุมปัจจัยด้านคุณภาพอากาศในการจัดเก็บเพื่อเก็บรักษาคุณภาพของพืชผลทางการเกษตร และขยายเวลาการเก็บรักษาในเพิ่มโอกาสทางการขายให้แก่เกษตรกร หรือ ผู้ประกอบการต่างๆ  โดย เทคโนโลยี Plasma ของเรา ยังมีประสิทธิภาพ ในการกำจัดเชื้อ อิโคไล และ เชื้อ ซาลโมเนลลา ซึ่งเป็นปัญญาที่ผู้ประกอบการมักพบเจอการปนเปื้อนมากับพืชผลทางการเกษตร  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัญหาด้านคุณภาพที่หลากหลายภาคส่วนให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก


Powered by MakeWebEasy.com