ทำไมต้องใช้น้ำยาเคลือบผลไม้

814 จำนวนผู้เข้าชม  | 


ทำไมต้องใช้น้ำยาเคลือบผลไม้หรือ
ใช้เครื่องฆ่าเชื้อในอากาศช่วยในการเก็บรักษาผักและผลไม้

การใช้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร เพื่อเข้ามาช่วยในการยืดอายุการเก็บรักษา และเพิ่มโอกาสทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็นการรองรับผลผลิตที่ออกสู่ตลาดในปริมาณมากระหว่างฤดูกาล เพื่อ เพิ่มโอกาส และ ขยายระยะเวลาทาง การขาย ในการคงความสด สะอาด ปลอดภัย และรักษาสารอาหาร เพื่อการจัดจำหน่ายและบริโภค อีกทั้งยังสามารถลดอัตราการเน่าเสียได้เป็นอย่างดีบนความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานนานาชาติ ที่ได้มีใช้เทคโนโลยีเหล่านี้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก

 

  1. ทำไมต้องใช้สารเคลือบผลไม้
    สารเคลือบผลไม้ในที่นี้เราสามารถเปรียบได้กับครีมบำรุงผิวที่มาเติมเต็มความสมบรูณ์ให้กับผลไม้ เนื่องในความเป็นจริงชั้นผิวเปลือกนอกของผลไม้มีการเสื่อมสภาพ และ ถูกทำลายตั้งแต่เมื่อแรกเริ่มเจริญเติบโตอยู่บนต้น ตลอดจนไปถึงกระบวนการเก็บเกี่ยวเพื่อนำไปจัดจำหน่าย จากปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกต่างๆ เช่นจาก สภาพอากาศ จากแสงแดดที่มากเกิดไป, ศัตรูพืช, สารเคมีต่าง, ความเสียหายจากการเก็บเกี่ยวและการขนส่ง เป็นต้น เนื่องจากกระบวนการเจริญเติบโตของผลไม้ยังคงดำเนินต่อไปตลอดเวลา แม้หลังจากการเก็บเกี่ยว ดังนั้น ความสมบรูณ์ของชั้นผิวผลไม้จึงมีความสำคัญต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเป็นอย่างมาก เพราะหากชั้นผิวที่ถูกทำลาย จะเป็นปัจจัยที่ทำให้พืชผล มีความเสียหาย เหี่ยวเน่า เร็ว สูญเสียน้ำหนัก และ ด้อยคุณภาพลงอย่างรวดเร็ว ก่อนการส่งมอบสู่ผู้บริโภค

    ดังนั้นการที่เรานำสารเคลือบผลไม้ธรรมชาติมาใช้ เพื่อช่วยในการยืดอายุ และ คงความสดใหม่ของผลไม้ จึงเป็นสิ่งที่นิยมแพร่หลายมากในนานาประเทศ เพราะ ผลผลิตที่ดีถือเป็นหัวใจของการส่งมอบผลผลิตที่มีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภค อีกทั้งการเลือกใช้สารเคลือบผลไม้ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับผลไม้แต่ละชนิด จึงเป็นหัวใจหลักที่เราไม่ควรมองข้าม เพราะสารเคลือบผลไม้ เปรียบเสมือนครีมบำรุง หรือเทียบได้กับการใส่เสื้อผ้าที่มีลักษณะเป็นชั้นผิวฟิล์มบางๆ ที่เข้ามาเสริมสร้างความสมบรูณ์ของชั้นผิวของพืชผิวผลไม้ที่ถูกทำลายระหว่างการเจริญเติบโตและการเก็บเกี่ยว-ขนส่งต่าง ซึ่งช่วยในการควบคุมอัตราการหายใจ หรือคายน้ำ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงทำให้ผลไม้สามารถคงความสดใหม่ และ สารอาหารที่มีประโยชน์ไว้ได้เป็นอย่างดี และสามารถเพิ่มอายุการเก็บรักษาได้เป็นอย่างดี สำหรับการเลือกใช้สารเคลือบธรรมชาติสำหรับผลไม้ ควรเลือกให้เหมาะสมกับชนิดของผลไม้นั้นๆ เนื่องจากผลไม้แต่ละชนิดมีลักษณะที่แตกต่างกัน การหายใจ – การคายน้ำที่แตกต่างกัน เราจึงควรเลือกใช้ให้เหมาะสม เสมือนการเลือกครีมและเสื้อผ้าให้เหมาะกับสภาพผิวและปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆ จึงจะได้ผลที่ดีที่สุด ท่านสามารถขอคำปรึกษาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของเรา

  2. ทำไมต้องใช้เครื่องฟอกอากาศฆ่าเชื้อในการเก็บรักษาพืชผักและผลไม้
    เนื่องจากกระบวนการเจริญเติบโตของพืช ผัก และ ผลไม้ยังคงดำเนินต่อไปตลอดเวลา แม้หลังจากการเก็บเกี่ยว ดังนั้นสภาวะอากาศในการเก็บรักษาพืชผักผลไม้ จึงมีผลโดยตรงต่อพืชผลทางการเกษตร เนื่องจากพืชผลทางการเกษตรมีการหายใจและการหายใจนั้นก็ทำให้เกิดสาร “เอทิลีน” ซึ่งสารตัวนี้เป็นสารที่เป็นตัวเร่งให้การการเสื่อมสภาพ – เน่าเสียของพืชผลทางการเกษตรเป็นอย่างมาก โดยท่านสามารถสังเกตได้จาก เมื่อท่านเดินเข้าไปใน Warehouse ที่มีการเก็บผลไม้ จำนวนมากท่านจะได้กลิ่นผลไม้เหล่านั้นได้อย่างชัดเจนและ หากกลิ่นเหล่านั้นแรงมากเพียงใดก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ชี้ให้เห็นถึงการเร่งตัวในการเสื่อมสภาพของผลไม้หรือพืชผัก จากสารเอทิลีน ที่เกิดจากกระบวนการหายใจของพืชผลทางการเกษตรเอง

    อีกทั้งปัจจัยด้านเชื้อโรค และ แบททีเรีย ต่างๆที่มากับพืชผลทางการเกษตร อาทิ เช่น เชื้อราต่างๆ เป็นอีกสาเหตุที่ทำพืชผลเสื่อมสภาพและเน่าเสีย ได้อย่างรวดเร็ว  หรือเชื้อเหล่านั้น สามารถขยายความเสียหายออกเป็นวงกว้างจากการติดเชื้อบนผิวของพืชผักผลไม้เล็กๆเพียงจุดเดียว ออกไปยังผลข้างเคียงและกระจายตัวออกไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความเสียหายมากจากจัดเก็บหรือขนส่งเพื่อเตรียมการจัดจำหน่าย  ดังนั้นจะดีกว่ามั้ยหากเราสามารถเข้ามาควบคุมปัจจัยด้านคุณภาพอากาศในการจัดเก็บเพื่อเก็บรักษาคุณภาพของพืชผลทางการเกษตร และขยายเวลาการเก็บรักษาในเพิ่มโอกาสทางการขายให้แก่เกษตรกร หรือ ผู้ประกอบการต่างๆ  โดย เทคโนโลยี Plasma ของเรา ยังมีประสิทธิภาพ ในการกำจัดเชื้อ อิโคไล และ เชื้อ ซาลโมเนลลา ซึ่งเป็นปัญญาที่ผู้ประกอบการมักพบเจอการปนเปื้อนมากับพืชผลทางการเกษตร  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัญหาด้านคุณภาพที่หลากหลายภาคส่วนให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

 

 

Powered by MakeWebEasy.com